ce inseamnă să fii conform gdpr

Orice organizație, atât publică, cât și privată, care procesează date personale ale cetățenilor din UE, va fi direct afectată de noua legislație.
Persoanele fizice vor avea dreptul la despăgubiri din partea operatorilor, indiferent dacă prejudiciul suferit prin incălcarea drepturilor lor la protecția datelor personale, este de natură materială sau nematerială.
Scurgerea de date personaleindiferent dacă acestea au fost sau nu folosite în alte scopuri, reprezintă o încălcare a EU GDPR.
Neconformitatea cu normele Regulamentului se sancționeaza dur.
Amenzile pot ajunge până la 20.000.000 Euro. 
Vezi ce inseamnă GDPR sau Regulamentul de Protecția Datelor și ce amenzi se pot aplica dacă, la data de 25 Mai 2018, organizația în care activezi nu respectă cerințele impuse de acesta.
SERVICII GDPR

Curs DPO autorizat ANC

instrumente practice
Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

conștientizare și training

În cazul în care echipa dumneavoastră încă nu deține suficiente informații și nu înțelege suficient impactul noii legislații de protectie a datelor, vă oferim programe adaptate nevoilor organizației dumneavoastră: Training Responsabil Protecția Datelor (DPO) și cursuri și workshopuri pe tematica GDPR, care înglobează metode și tehnici inovatoare de învățare accelerată..

consultanță și suport eu gdpr

Analiza de conformitate RGDP – Raport detaliat cu privire la nivelul de conformitate cu EU GDPR și Plan de acțiune; Audit de flux de date personale – Inventar al datelor personale procesate în organizație și o hartă a Proceselor și a fluxurilor de lucru; Analiza de impact a procesării datelor personale (DPIA).

conformitate gdpr

Vă oferim suport în adaptarea sistemului dvs. existent de protecție a datelor la cerințele GDPR, prin Servicii de management al tranziției GDPR: Documentație de conformitate; Politici și proceduri; Managementul procesării datelor; Securitatea informației; Transferul de date internațional.

externalizare responsabil cu protectia datelor

Servicii de Monitorizare a respectării conformității cu RGPD privind obiectivele: informarea și consilierea operatorului, precum și a angajaților acestora cu privire la obligațiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; respectarea RGPD; realizarea de studii de impact, cooperarea cu ANSPDCP ca și punct de contact cu aceasta.

BENEFICII

 1. Prin absolvirea acestui curs, organizațiile pot demonstra conformitatea cu Articolele 37-39 din Regulament cu privire la obligația Desemnării unui Responsabil de Protecția Datelor și atribuțiile acestuia.
 2. Aprofundarea cunoștințelor dobândite la alte cursuri de scurtă durată la care ați participat.
 3. Toolkit-ul DPO – modele de proceduri și formulare privind exercitarea drepturilor persoanei vizate, consimțământ, retragere consimțământ, decizie de numire a persoanelor autorizate să prelucreze date cu caracter personal, ghid și plan de audit și monitorizare, planul de training, politici și alte proceduri necesare, etc.
 4. Instrumente de: Analiză procese de lucru, Analiză de conformitate și Analiză de impact/risc.
 5. Detalierea și analiza de soluții la spețele cu care v-ați confruntat în cadrul organizației.
 6. Activități practice de aplicare a tehnicilor de auditare.
 7. Activități practice de aplicare a tehnicilor de cartografiere a proceselor de lucru și realizare a Registrului Inventar – asigurarea conformității cu art. 30 din Regulament.
 8. Auto-testare on-line, în vederea pregătirii examenului de absolvire.
 9. Certificat de absolvire ANC, însoțit de Suplimentul descriptiv, care certifică competențele dobândite, recunoscut la nivel național sau internațional, prin apostilare, obținut în urma absolvirii examenului final.
 10. Coffee break (cafea, apă, patiserie) si 1 masă de prânz/ zi. 

COMPETENȚE DOBÂNDITE

La finalizarea cursului, conform Standardului ocupațional pentru educație și formare profesională, Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, cod COR 242231, se dobândesc următoarele competențe:

 1. Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 2. Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat.
 3. Emiterea de recomandări și oferirea asistentei de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 4. Gestionarea relației cu Autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 5. Respectarea principiului obiectivitatii în domeniul protecției datelor cu caracter personal, prin identificarea de către DPO a situațiilor în care poate exista un conflict de interese.
 6. Asigurarea și gestionarea registrului de evidență a prelucrarii datelor cu caracter personal.
 7. Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal.
 8. Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 9. Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației.
 10. Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Reducerile primăverii – ultimele locuri
Iași: ̶2̶2̶0̶0̶ ̶R̶O̶N̶  – 1700 RON* (scutit de TVA)
București: ̶2̶7̶0̶0̶ ̶R̶O̶N̶  – 2200 RON* (scutit de TVA)
*Preț redus pentru înscrieri până pe 15 mai 2019.

 

Absolvenții InITinvest Consulting ai cursurilor GDPR pot continua aprofundarea domeniului, beneficiind de un număr suplimentar de ore, atât teoretice cât și activități practice, dar și de un preț preferențial*.

*Pret preferential absolvent InITinvest – DPO Express/ DPO

BUCURESTI: 2200 RON, scutit de TVA (absolventi DPO Express);
BUCURESTI: 1700 RON, scutit de TVA (absolventi DPO);
IASI: 1620 RON, scutit de TVA (absolventi DPO Express);
IASI: 1220 RON, scutit de TVA (absolventi DPO).

DURATĂ

180 de ore, repartizate astfel:

60 ore de sală, cu tehnici de învățare accelerată și aplicată,
120 ore aplicații practice individuale.


Sesiunea Iași

ACTIVITATE
START
END
Teorie 28.05.2019 31.05.2019
Practică 03.06.2019 10.06.2019
Teorie 11.06.2019 14.06.2019
Practică 17.06.2019 25.06.2019
Teorie 26.06.2019 26.06.2019
Teorie + Examen 27.06.2019 27.06.2019

Sesiunea București

ACTIVITATE
START
END
Teorie 22.05.2019 24.05.2019
Practică 27.05.2019 03.06.2019
Teorie 04.06.2019 07.04.2019
Practică 10.06.2019 18.06.2019
Teorie 19.06.2019 20.06.2019
Teorie + Examen 21.06.2019 21.06.2019
0
+
Ani de experiență
0
+
De tipuri de programe derulate
0
+
De absolvenți
îți suntem alături

Echipa noastră îți stă la dispozitie cu servicii de consultanță dedicate iîn domeniul GDPR, inclusiv, servicii pentru externalizare DPO. Dacă dorești mai multe informații sau o oferta în acest sens, te rugăm să compeletezi formularul de mai jos:InITinvest Consulting este companie romaneasca cu capital privat, infiintata in anul 2008, cu sediul in Iasi, Romania. Consultanta si servicii de training specializat in domeniul IT si diverse alte domenii – peste 4000 de cursanti au finalizat programele noastre de formare. Peste 10 ani experienta dovedita a echipei in dezvoltare, suport si mentenanta de solutii software enterprise si infrastructuri mari. Retea de parteneri de incredere in principalele regiuni ale tarii; parteneriate trans-frontaliere de durata (RO-MD).

Telefon/Fax: +40 332 882 879
Mobil: +40 756 083 974
Email: expertgdpr@initinvest.ro
Website: GDPRexpert.ro

Support
social

YouTube
Facebook
LinkedIn

adress

Strada Sfântul Atanasie Nr. 21
700115, Iași, România