PACHET ANALIZA DE IMPACT PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PACHET ANALIZA DE IMPACT PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.850,00 lei FARA TVA

ANALIZA DE IMPACT PROTECTIA DATELOR 

Analiza de Impact se efectueaza pe anumite activitati, in parte, conform art. 35 RGPD 679/ 2016, DECIZIEI nr. 174 din 18 octombrie 2018 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona si Legii 190/2018.

SERVICII ANALIZA DE IMPACT
Nr. Crt. Activitate Livrabile
A.1 Analiza necesitatii si justificarea efectuarii Analizei de Impact
  • 1 Raport Analiza de Impact Protectia Datelor pentru sistemul de supraveghere video, conform art. 35 si instructiunile emise de  Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 
  • Testul comparativ al interesului legitim in raport cu interesul si drepturile persoanelor vizate 
  • Procedurile si cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate 
  • Registrul solicitarilor persoanelor vizate 
  • Procedura de informare privind procesarea datelor cu caracter personal prin mijloace video 
  • Cele 2 informari privind procesarea datelor cu caracter personal prin mijloace video conform instructiunilor emise de Comitetul European pentru Protectia Datelor 
  • Procedura de securitate si stergere a datelor, privacy by design & by default 
A.2 Analiza scopului si ariei de acoperire a sistemului de supraveghere video
A.3 Analiza interesului legitim prin realizarea testului comparativ
A.4 Analiza necesitatii si proportionalitatii in contextul obligatiei legale conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protectia persoanelor
A.5 Analiza informatiilor colectate si modalitati de stocare a acestora, modalitatea de realizare a controlului accesului, Procedura de securitatea informatiilor si asigurarea stergerii datelor conform perioadei de retentive, privacy by design & by default
A.6 Identificarea riscurilor si potentialul impact asupra persoanelor monitorizate video
A.7 Identificarea masurilor si garantiilor necesare privind ameliorarea riscurilor
A.8 Procedura si cererile de asigurare a Drepturilor persoanelor vizate
A.9 Procedura si materialele de informare a persoanelor vizate privind monitorizarea video conform instructiunilor European Data Protection Supervisor (EDPS) WP29
A.10 Disponibilitate 1 ora Consultanta inclusa
Total servicii 3850 RON Fara TVA