PACHET DPIA

ANALIZA DE IMPACT PROTECTIA DATELOR 

Analiza de Impact se efectueaza pe anumite activitati, in parte, conform art. 35 RGPD 679/ 2016, DECIZIEI nr. 174 din 18 octombrie 2018 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona si Legii 190/2018.

SERVICII ANALIZA DE IMPACT
Nr. Crt. Activitate Livrabile
A.1 Analiza necesitatii si justificarea efectuarii Analizei de Impact
  • 1 Raport Analiza de Impact Protectia Datelor pentru sistemul de supraveghere video, conform art. 35 si instructiunile emise de  Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 
  • Testul comparativ al interesului legitim in raport cu interesul si drepturile persoanelor vizate 
  • Procedurile si cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate 
  • Registrul solicitarilor persoanelor vizate 
  • Procedura de informare privind procesarea datelor cu caracter personal prin mijloace video 
  • Cele 2 informari privind procesarea datelor cu caracter personal prin mijloace video conform instructiunilor emise de Comitetul European pentru Protectia Datelor 
  • Procedura de securitate si stergere a datelor, privacy by design & by default 
A.2 Analiza scopului si ariei de acoperire a sistemului de supraveghere video
A.3 Analiza interesului legitim prin realizarea testului comparativ
A.4 Analiza necesitatii si proportionalitatii in contextul obligatiei legale conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protectia persoanelor
A.5 Analiza informatiilor colectate si modalitati de stocare a acestora, modalitatea de realizare a controlului accesului, Procedura de securitatea informatiilor si asigurarea stergerii datelor conform perioadei de retentive, privacy by design & by default
A.6 Identificarea riscurilor si potentialul impact asupra persoanelor monitorizate video
A.7 Identificarea masurilor si garantiilor necesare privind ameliorarea riscurilor
A.8 Procedura si cererile de asigurare a Drepturilor persoanelor vizate
A.9 Procedura si materialele de informare a persoanelor vizate privind monitorizarea video conform instructiunilor European Data Protection Supervisor (EDPS) WP29
A.10 Disponibilitate 1 ora Consultanta inclusa
Total servicii 3850 RON Fara TVA